گونه‌‌‌های شاخص دوزیستان و خزندگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه کردستان، دانشکده منابع طبیعی