آب و انرژی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام دانشکده نفت دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای انرژی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر